Magazyn uszyty na miarę potrzeb Twojej firmy

Zamów

od 5050.00 pln

netto

Regały paletowe rzędowe 5-kolumnowe

Wysokość: 3500 mm, długość: 14010 mm, nośność gniazda:  3x750 kg, poziomy: 0+3


Regały paletowe to uniwersalne i proste w konstrukcji rozwiązanie, służy do przechowywania towarów spaletyzowanych o dużej różnorodności, jak również towarów niespaletyzowanych. Przy zastosowaniu tego rodzaju systemu składowania możliwe jest składowanie palet w układzie prostopadłym, jak i równoległym. Regały paletowe to niewątpliwie najtańszy system regałów magazynowych, dający bezpośredni dostęp do składowanych jednostek. Możliwe jest dostosowanie go do różnego rodzaju przestrzeni, a także masy i rozmiarów składowanych produktów. Regały paletowe rzędowe mogą być również wykorzystywane jako regały wysokiego składowania.

Dane techniczne
wysokość długość liczba poziomów składowania nośność gniazda Liczba kolumn w regale
3500 mm 14010 mm 0+3 3x750 kg 5