Magazyn uszyty na miarę potrzeb Twojej firmy

Wszelkie informacje, w tym parametry ceny oraz zdjęcia maszyn i urządzeń,  zawarte na stronie www.maglo.com.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. W związku z tym wszelkie informacje zawarte na niniejszej stronie nie mają charakteru prawnie wiążącego oraz nie stanowią oferty handlowej, w szczególności w rozumieniu art. 66§1 kodeksu cywilnego. 
 
Strony (Maglo Sp.z o.o. oraz Kupujący) zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w związku z realizacją ewentualnej transakcji, a stanowiących tajemnicę przedsiębiorstw. Pod pojęciem „tajemnicy przedsiębiorstwa” strony rozumieją wszelkie, nie podane do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, handlowe i organizacyjne. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy obowiązuje przez okres 10 lat od dnia jej pozyskania.
 
Maglo Sp.z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian na stronie maglo.com.pl w dowolnym momencie i czasie, we wszelkim zakresie i bez jakiegokolwiek uprzedzenia. 
Zawarte na stronie informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego. Wszelkie oferty formułowane przez Maglo Sp.z o.o. wymagają formy pisemnej adresowanej bezpośrednio do Kupującego poprzez umieszczenie jego danych na dokumencie ofertowym. Szczegółowy opis produktów i ich parametrów technicznych następuje wyłącznie w umowie jego zbycia. Informacje odnoszące się do gwarancji produktów nie stanowią udzielenia Kupującemu oraz/lub Korzystającemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 577 kodeksu cywilnego. Warunki gwarancji określa producent w dokumencie gwarancyjnym.
 
Regulamin Sklepu: REGULAMIN
Wzór umowy gwarancyjnej: WZÓR UMOWY GWARANCYJNEJ
 
Odwiedzając oraz użytkując witrynę www.maglo.com.pl oraz przesyłając zapytanie do firmy Maglo Sp.z o.o. wyrażają Państwo zgodę w pełnym zakresie na następujące zastrzeżenia i zasady. Informujemy, że pomimo dołożenia wszelkich starań, by informacje publikowane na stronie były prawdziwe oraz dokładne Maglo Sp.z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub prawdziwość jakichkolwiek informacji zawartych na stronie www.maglo.com.pl